052 600 975
0888 61 61 53

CMYK: Магията на четирите основни цветови елемента

Да се запознаем, аз съм CMYK

CMYK е съкращение, което означава четирите основни цветови елемента – Cyan (синьо), Magenta (магента), Yellow (жълто) и Key или blacK (черно). Именно този цветови модел се използва в печатарската индустрия особено, когато става дума за офсетов печат.

Малко теория

При офсетовия печат изображението се получава след процес на наслагване на растерни изображения в един от тези четири цвята. При всяко наслагване се добавя нов цвят и оттенък към окончателния образ. Чрез смесването и комбинирането на CMYK елементите се постига богата гама от цветове с отлично качество.

Тук е мястото да отбележим, че офсетовия печат е подходящ за големи тиражи, докато дигиталния – за отпечатване на по-малко бройки печатни изделия. Цветовия модел, който се използва при дигиталния печат е RGB.

CMYK или RGB

Всеки елемент от цветовия модел може да е със стойност от 0% до 100%. Цветът се получава чрез отнемане на стойност.

Нека да споменем още една отлика с RGB модела. Red (червен), Green (зелен) и Blue (син) – това са трите цветови модела на RGB. Максималната стойност за всеки цвят е 256. Цвета се получава чрез добавяне на стойност.

При стойности на RGB – 255, 255, 255, резултатът е бяло. При CMYK модела съвсем не е така, четирите цветови канала трябва да са със стойност 0, за да се получи бяло.

Обратно, черен цвят при RGB означава стойности 0,0,0.  Черното при CMYK на теория е когато всички стойности са 100%. На практика обаче, това не се препоръчва. Причината се крие във факта, че при печат това би довело до нанасянето на всички цветове едновременно и хартията, върху която се печата, би се деформирала. Препоръчва се сумата от процентите да не надвишава 300%. За постигане на плътен черен цвят може да се използва C=60%, M=60%, Y=60%, K=100%.

Конвертиране от RGB в CMYK

Добрите дизайнери знаят, че конвертирането на цветовете от RGB в CMYK е важна стъпка за подготовката на дизайните за печат. Това е необходимо, за да се осигури точността на цветовете и качеството на отпечатъка. При конвертирането от RGB в CMYK се получават някои промени, които трябва да се вземат предвид:

  • Гама от цветове: RGB цветовата гама е по-широка от CMYK гамата. Това означава, че някои ярки и наситени цветове, които могат да бъдат възпроизведени в RGB, може да не бъдат възможни в CMYK. При конвертирането, такива цветове се преобразуват до близък възможен CMYK еквивалент, но може да се наблюдава загуба на яркост и наситеност.
  • Цветни преходи: В RGB модела се използва гладко преливане на цветовете, особено при използването на градиенти и оттенъци. При конвертирането в CMYK, тези преходи могат да са съпътствани с по-забележими промени в цвета. Дизайнерите трябва да проверят и коригират градиентите и оттенъците след конвертирането, за да постигнат желаният визуален ефект.
  • Яркост и контраст: Конвертирането от RGB в CMYK може да промени яркостта и контраста на дизайна. Често се налага да се коригират настройките на осветеността и контраста, за да се постигне желаният външен вид при печат.

За да се осигури вярност на цветовете и качество на печатния материал, е препоръчително да се използва професионално софтуерно приложение или инструмент за конвертиране от RGB в CMYK. Дизайнерите трябва да бъдат внимателни и да правят необходимите промени и корекции след конвертирането, за да постигнат най-добрия резултат при печат.