052 600 975
0888 61 61 53

ХАРТИЯТА ПОБЕЖДАВА ЕКРАНА

Въпреки дигитализирането на света хартията все още заема своето почетно място.

Проучвания през последните две десетилетия показват, че хората често разбират и запомнят текст на хартия по-добре, отколкото на екран. Екраните могат да попречат на разбирането и да не позволяват на хората да картографират мислено дълги текстове. Като цяло, те също са когнитивно и физически по-натоварващи от хартията. Превъртането изисква постоянно съзнателно усилие, а LCD екраните на таблети и лаптопи товарят очите и често причиняват главоболие.

Изследвания показват, че дори така нареченото дигитално ново поколение си спомнят по-добре същността на дадена история, когато я четат на хартия. Така е, защото тъй като макар и подобрени, електронни книги сами по себе си са твърде разсейващи.

Най-голямата сила на хартията може би е нейната простота.

Една от основните причини, поради които мозъкът предпочита хартия, е свързана със сетивното изживяване. Когато четем на хартия, можем да усетим текстурата и материята под пръстите си. Чувството е по-приятно и задоволително за мозъка в сравнение с четенето на екран.

Мозъкът предпочита хартия

Много хора споделят, че информацията, прочетена на хартия, има по-добра запаметяемост в сравнение с тази, прочетена от екран. Това може да се дължи на физическото присъствие на книгата или документа.

Четенето на хартия ни освобождава от отвличащи елементи, които са характерни за екраните. На екраните обикновено има реклами, известия и други прекъсвания, които могат да отклонят вниманието ни и да намалят фокуса върху текста.

Физическите книги и хартиените материали са леки, лесни за носене и могат да бъдат поставени в удобна позиция за четене. Това прави хартията предпочитан избор за хората, които търсят удобство и комфорт при четене.

И не на последно място, мнозина считат четенето на физически книги и хартиени материали за по-приятно изживяване. Книгите и документите могат да създават емоционална връзка с читателя, като включват физическия аспект и дизайна на страниците.

Да, важно е да открием равновесие между използването на екрани и хартия, за да можем да се възползваме от предимствата, които всяка форма на предаване на информация може да ни предложи.